Pszczelarzeniem zajmuję się od 1975 roku. Miałem pasieki w Łapszach Niżnych na Spiszu, w Nowym Targu w Gorcach, a aktualnie, ze względu na wyjątkowe walory klimatyczne i terenowe, mam pasiekę w Spytkowicach.
Pasieka przyjeła nazwę "Pod Lasem" ponieważ znajduje się w przysiółku Pod Lasem.
Jestem mistrzem pszczelarskim, emerytowanym nauczycielem, absolwentem AWF-u w Krakowie.
Pszczelarstwo zawsze mnie pasjonowało i dopiero cztery lata temu w wyjątkowej sytuaci, kiedy otrzymałem zabytkową miodarkę (wirówkę) do moiego skansenu, okazało się żę jest to miodarka
z rodzinnego domu mojego dziadka Kazimierza Kuny, który osierocił moją mamusię kiedy miała cztery lata
i z tego powodu nawet nie widziała, iż w jej domu rodzinnym kiedykolwiek była pasieka.

mgr Józef Różański

to jest pan JÓZEF RÓŻAŃSKI