do Józefa Różańskiego

adres:
ul. Kokoszków 35
34-400 Nowy Targ
telefon:
(O-18) 264-88-22
0-607 170-782